Inschrijven Charity Cup Veerse Meer

Schrijft u zich hieronder in voor de "Charity Cup Veerse Meer". Inschrijven kan voor de Wedstrijdklasse (stuur een kopie van de geldige meetbrief mee), de Toerklasse (voor boten zonder geldige ORC of IRC meetbrief) of Open boten. De klassenindeling voor de Toerklasse A of B of C wordt gemaakt door het wedstrijdcomité volgens de Lokale Wedstrijdbepalingen. Ieder schip krijgt een SW handicapfactor toegewezen.  Het inschrijfgeld voor deze klassen is 15 euro per crewlid met een maximum van 60 euro. Meer doneren mag altijd :). Jongeren tot 18 jaar gratis.

IRC gemeten boten starten bij voldoende deelname, samen met ORC gemeten boten. Bij deelname van drie of meer IRC gemeten boten volgt een apart IRC klassement. Indien minder dan 5 inschrijvers in ORC/IRC varen deze boten mee in de Toerklasse.

Ynglingzeilers kunnen dit jaar zowel op zaterdag als op zondag meezeilen. Op zaterdag de "Ynterland Nederland - België" en op zondag de "Charity Cup Veerse Meer". Het inschrijfgeld voor deze klasse is 20 euro per crewlid voor 1 dag en 30 euro per crewlid voor 2 dagen. Meer doneren mag altijd :). Jongeren tot 18 jaar gratis. Ynglingzeilers kunnen door een berichtje te sturen naar info@sail4charity.nl aangeven of ze 1 of 2 dagen willen meezeilen.

De inschrijving is geldig na betaling van het juiste bedrag op ABNAMRO bankrekening NL30ABNA0575641282 (BIC code: ABNANL2A) t.n.v. Stichting Sail4Charity, onder vermelding van het aantal crewleden.

Alle opbrengsten van inschrijfgelden en sponsoring zullen ten goede komen aan het goede doel van dit jaar.

Inschrijven

Deelnemer
Schip

Verklaring Verantwoordelijke Persoon

Uitsluitend de verantwoordelijke persoon (verder hij/zij) bepaalt of het schip de haven uitvaart en/of deelneemt aan de wedstrijd(en) en uitsluitend hij/zij is verantwoordelijk voor de veiligheid van schip en bemanning. Hij/zij verklaart zich te onderwerpen aan de regels van de vaart, voor wedstrijdzeilen en alle andere voorschriften van dit evenement. Voorts verklaart hij/zij geheel voor eigen risico deel te nemen. Hij/zij beseft dat wedstrijdvaren eisen stelt aan schip, schipper, bemanning en uitrusting. Hij/zij verklaart dat hij/zij zelf, het schip en de bemanning, als hij/zij aan de wedstrijden meedoet, aan deze bijzondere eisen voldoet. Hij/zij beseft en aanvaardt dat organisatoren, de wedstrijdleiding, hun medewerkers en hun sponsors niet aansprakelijk zijn voor enige schade, welke dan ook, waaronder begrepen schade aan de boot, de schipper en de opvarenden, het overlijden van personen inbegrepen, of aan derden, alsmede de aan boord zijnde goederen, die direct of indirect in verband met de deelneming aan de wedstrijden zou kunnen ontstaan en evenmin aansprakelijkheid aanvaarden bij calamiteiten. Hij/zij verklaart dat hij/zij een geldige en toereikende verzekering heeft die afdoende dekking biedt aan schip, opvarenden en derden tijdens zeilen en wedstrijdzeilen, kennis heeft genomen van de wedstrijdregels/lokale wedstrijdbepalingen Den Baas en zijn madam Charity Cup Veerse Meer en deze te aanvaarden.

Deelnemer
Schip
Lengte in meters
Lengte in meters
Breedte in meters
Diepgang in meters
Tuigage
Oppervlakte in m2
Oppervlakte in m2
afmeting in m2
afmeting in m2
Verklaring Verantwoordelijke Persoon

Uitsluitend de verantwoordelijke persoon (verder hij/zij) bepaalt of het schip de haven uitvaart en/of deelneemt aan de wedstrijd(en) en uitsluitend hij/zij is verantwoordelijk voor de veiligheid van schip en bemanning. Hij/zij verklaart zich te onderwerpen aan de regels van de vaart, voor wedstrijdzeilen en alle andere voorschriften van dit evenement. Voorts verklaart hij/zij geheel voor eigen risico deel te nemen. Hij/zij beseft dat wedstrijdvaren eisen stelt aan schip, schipper, bemanning en uitrusting. Hij/zij verklaart dat hij/zij zelf, het schip en de bemanning, als hij/zij aan de wedstrijden meedoet, aan deze bijzondere eisen voldoet. Hij/zij beseft en aanvaardt dat organisatoren, de wedstrijdleiding, hun medewerkers en hun sponsors niet aansprakelijk zijn voor enige schade, welke dan ook, waaronder begrepen schade aan de boot, de schipper en de opvarenden, het overlijden van personen inbegrepen, of aan derden, alsmede de aan boord zijnde goederen, die direct of indirect in verband met de deelneming aan de wedstrijden zou kunnen ontstaan en evenmin aansprakelijkheid aanvaarden bij calamiteiten. Hij/zij verklaart dat hij/zij een geldige en toereikende verzekering heeft die afdoende dekking biedt aan schip, opvarenden en derden tijdens zeilen en wedstrijdzeilen, kennis heeft genomen van de wedstrijdregels/lokale wedstrijdbepalingen Den Baas en zijn madam Charity Cup Veerse Meer en deze te aanvaarden.

Deelnemer(s)
Boot
Verklaring Verantwoordelijke Persoon

Uitsluitend de verantwoordelijke persoon (verder hij/zij) bepaalt of het schip de haven uitvaart en/of deelneemt aan de wedstrijd(en) en uitsluitend hij/zij is verantwoordelijk voor de veiligheid van schip en bemanning. Hij/zij verklaart zich te onderwerpen aan de regels van de vaart, voor wedstrijdzeilen en alle andere voorschriften van dit evenement. Voorts verklaart hij/zij geheel voor eigen risico deel te nemen. Hij/zij beseft dat wedstrijdvaren eisen stelt aan schip, schipper, bemanning en uitrusting. Hij/zij verklaart dat hij/zij zelf, het schip en de bemanning, als hij/zij aan de wedstrijden meedoet, aan deze bijzondere eisen voldoet. Hij/zij beseft en aanvaardt dat organisatoren, de wedstrijdleiding, hun medewerkers en hun sponsors niet aansprakelijk zijn voor enige schade, welke dan ook, waaronder begrepen schade aan de boot, de schipper en de opvarenden, het overlijden van personen inbegrepen, of aan derden, alsmede de aan boord zijnde goederen, die direct of indirect in verband met de deelneming aan de wedstrijden zou kunnen ontstaan en evenmin aansprakelijkheid aanvaarden bij calamiteiten. Hij/zij verklaart dat hij/zij een geldige en toereikende verzekering heeft die afdoende dekking biedt aan schip, opvarenden en derden tijdens zeilen en wedstrijdzeilen, kennis heeft genomen van de wedstrijdregels/lokale wedstrijdbepalingen Den Baas en zijn madam Charity Cup Veerse Meer en deze te aanvaarden.

Indien een deelnemer minderjarig is, is de ouder/begeleider verantwoordelijk!